Zaoberáme sa mimosúdnymi dohodami - najrýchlejším a najlacnejším riešením sporov.
Realizujeme tiež mobilnú a cezhraničnú mediáciu pre klientov žijúcich v zahraničí.
Sme najlacnejší na trhu. Prvú konzultáciu Vám ponúkame zadarmo.
  • Nikto neprehráva, každý je víťaz
  • Dostupné mediačné služby pre každého.
  • Vyhnite sa drahým súdnym sporom
  • Najlacnejšie mediačné služby na Slovensku
  • Mobilná mediácia
  • Cezhraničná mediácia
Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť