Cenník


Kedže chceme dať možnosť využitia mediačných služieb aj osobám z nižšími príjmami, ktoré si nemôžu dovoliť platiť právne služby, rozhodli sme sa našim klientom poskytnúť najnižšie ceny na Slovensku. 


Prvá konzultácia zdarma 
(V rámci Bratislavy a okolia osobné stretnutie, pre klientov z iných častí Slovenska a zahraničia možnosť konzultácie cez telefón, email, alebo Skype. V prípade záujmu o osobné stretnutie je potrebná kompenzácia dopravy podľa vzdialenosti)

Kontakt a konzultácia s druhou stranou                                        15€
(zaplatí navrhujúca strana)

Prvé tri osobné konzultácie                                                           20€/konzultácia
(Cena sa vzťahuje na celú konzultáciu a nezáleží od dĺžky jej trvania. Spoplatnená je osobná konzultácia a konzultácia cez skype.)

4 a viac osobných konzultácií                                                        35€/konzultácia
(Cena sa vzťahuje na celú konzultáciu a nezáleží od dĺžky jej trvania. Spoplatnená je osobná konzultácia a konzultácia cez skype.)

       Dohoda o riešení sporu mediáciou                                                30€
      
       Poplatok za vklad dohody do Centrálneho notárskeho registra    30€

       Konečné spísanie mediačnej dohody                                            200€
(Cena zahŕňa vzájomnú mediačnú zmluvu oboch strán vrátane poplatku do Centrálneho notárskeho registra.) 

Poznámky:

  • Ceny sú uvedené s DPH.
  • Ceny platia rovnako pre fyzické a právnické osoby a pre všetky tipy sporov. 
  • Cenu je povinná uhradiť navrhujúca strana, alebo obe strany po dohode.