O nás


Volám sa Ing. Jana Karnetová a som absolventkou Obchodnej fakulty VŠ Ekonomickej v Bratislave. Pracovala som ako účtovníčka a neskôr som začala súkromne podnikať. Počas mojej, takmer 20 ročnej podnikateľskej praxe som sa stretla s rôznymi pracovno-právnymi a obchodnými problémami, ktoré som musela riešiť, často krát aj súdnou cestou. Na základe týchto skúseností som zistila, že pre bežného občana je riešenie problémov súdnou cestou často krát finančné veľmi náročne a pre veľkú väčšinu ľudí aj nedostupné. Súdne poplatky a služby advokátov sú sami o sebe drahé a súdne spory často trvajú aj niekoľko rokov a navyše nemusia skončiť pozitívnym výsledkom. Počas mojej praxe som nadobudla konkrétne skúsenosti a získala znalosti z oblasti Obchodného práva, Rodinného práva a exekučných zákonov. Na základe mojich poznatkov a znalostí som sa rozhodla venovať oblasti Mediátorstva, ktoré je prístupné aj bežnému občanovi.

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť