Súrodenecký konflikt pri zdedenej nehnuteľnosti

uverejnené 11. 1. 2013, 3:03 používateľom Jana Karnetova   [ aktualizované 11. 1. 2013, 3:51 ]

Išlo o konflikt dvoch súrodencov, jedného žijúceho v USA a druhého na Slovensku ohľadom zdedenej nehnuteľnosti. Súrodenec žijúci v zahraničí mal väčšinový podiel, ale druhý súrodenec žil v dome 20 rokov a investoval do neho. Spor trval štyri roky počas ktorých sa nevedeli dohodnúť na odkúpení podielov. Po tomto období začal riešiť väčšinový vlastník situáciu súdnou cestou. Keďže po roku súdneho sporu žalujúci zaplatil množstvo finančných prostriedkov za súdny poplatok a služby právnikov a riešenie bolo stále v nedohľadne, rozhodol sa osloviť našu mediačnú kanceláriu. Po niekoľkých rozhovoroch s oboma stranami obaja súrodenci pochopili, že pokračovanie existujúceho súdneho sporu bude pre oboch finančne a časovo náročné a zhodli sa na kompromise, pri ktorom obaja ubrali zo svojich pôvodných požiadaviek. Do dvoch týždňov od začatia mediácie bola uzavretá mediačná dohoda, v ktorej boli dohodnuté podmienky odkúpenia podielu a lehota na vysťahovanie. Vďaka naším službám sa spor, ktorých trval viac ako štyri roky vyriešil aj s vysťahovaním za dva mesiace. Náklady spojené s mediáciou boli neporovnateľne nižšie ako náklady v prípade súdneho konania.