Služby

Rodinné spory

Riešenie majetkových a dedičských sporov, rozdelenie podielového vlastníctva manželov, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov. 

Občiansko-právne spory

Riešenie konfliktov so správnymi orgánmi,  nebankovými inštitúciami a pravnickými osobami.

Trestné spory

Mimosúdna dohoda o vyrovnaní v trestných veciach. Avšak nejde o rozhodnutie o vine a treste, ale o mimosúdnu dohodu o náhrade škody.

Obchodné spory

Konflikty medzi podnikateľskými subjektmi a medzi právnickými a fyzickými osobami.

Cezhraničné riešenie sporov

Služba pre občanov žijúcich, alebo pôsobiacich v zahraničí, ktorý majú spor, ktorý vznikol na území Slovenskej republiky. Možnosť vedenia mediácie v anglickom, španielskom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Mobilná mediácia 

Mediácia riešená v domácom prostredí, čím sa znížia cestovné náklady klientov.

Ďalšie služby:

  • Vypracovanie kúpnych zmlúv
  • Vklady do katastra nehnuteľností
  • Zabezpečenie notárskych zápisníc
  • Vypracovanie návrhov na zmier na súd
  • Ostatné administratívne úkony súvisiace so sporom